Zbieraj talony! 40zł
= 1 talon
10 talonów = duża pizza!